Parish News

Inauguration of Christ the King Ward

ಜೆಜು ರಾಯ್ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಆನಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಜಮತೆಚಿ ವರ್ದಿ ಫೆಬ್ರವರಿಚಾ 4 ತಾರೀಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 5 ವರಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿನ್ ಮರಿಯಾ ಲುವಿಸ್ (ಗುರ್ಕಾರ್ನ್) ಹಾಂಚಾ ಘರಾ ನವೊ ವಾಡೊ “ಜೆಜು ರಾಯ್” ವಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

4th February 2018

ತೇರ್ಸಾಚಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ - 28 ಜನವರಿ 2018

ಆಮ್ಕಾಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿನ್ ಹೆಂ ವರಸ್ ತೇರ್ಸಾಚೆಂ ವರಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ತೆರ್ಸಾಚಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜನವರಿಚಾ 28 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.

28th January 2018

Senior Citizen Welfare Association programme

On 24th January 2018, New Year get together was arranged for the senior citizens of the Parish. Programme started at 10.30 a.m. with a short prayer service.

24th January 2018

NEW YEAR - 2018 CELEBRATIONS

NEW YEAR - 1ST JANUARY 2018 CELEBRATIONS ಜನವರಿಚಿ ಏಕ್ ತಾರೀಕ್ ನವೆಂ ವರಸ್ 2018ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ದೊಡ್ತ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚೊ ದೀಸ್. ಪಯ್ಲೆಂ : ಭಾಗೆವಂತ್ ಮರಿ ದೆವಾ ಮಾತೆಚಿ ದಬಾಜಿಕ್ ಪರ್ಬೆಚೊ ದೀಸ್, ದುಸ್ರೆಂ : ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಾ ಸುರ್ವಾತೆಚೊ ದೀಸ್.

1st January 2018

CHRISTMAS CELEBRATIONS - 2017

CHRISTMAS CELEBRATIONS - 2017 ನತಾಲಾಂಚಿ ರಾತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ರಾತ್. ದೆವಾಚೊ ಪೂತ್ ಜೆಜು ಬಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ರಾತ್.

25th December 2017

Christmas Celebrations at Wenlock Hospital by L.S.S.L

On the 13th of December 2017, members of Ladies Social Service League along with other parishioners arranged Christmas celebration for the Paediatric ward patients at the Wenlock hospital. About 100 children and their attenders/parents participated

13th December 2017

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ – 10.12.2017

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ – 10.12.2017 ಡಿಸೆಂಬರಾಚಾ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ್  ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ವಿ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಧಾವಿ ಕ್ಲಾಸಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ಸಕಾಳಿಂ 8 ಥಾವ್ನ್ 9.30 ವರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹೊ ಸ್ಫರ್ಧೊ ಚಲ್ಲೊ.

10th December 2017

APPEAL - MILAGRES C.B.S.E SCHOOL Mangalore

We are happy to announce that Milagres English Medium Primary School, Mangalore-575 001 has switched over to CBSE Syllabus, New Delhi from the academic year 2017-2018.

6th December 2017

ಜಾಗೃಣೆಚೊ ದೀಸ್ – 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017

ಜಾಗೃಣೆಚೊ ದೀಸ್ – 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017 ಡಿಸೆಂಬರಾಚಿ ಏಕ್ ತಾರೀಕ್ ಸುಕ್ರಾರ್ ರಜೆಚೊ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಆಮಿ ಅದ್ವೆಂತಾಚಾ ಕಾಳಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಸರ್ತಾಂವ್. ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಕ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ ಆತ್ಮೀಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್.

1st December 2017

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ - 2017

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ - 2017 ನವೆಂಬರ್ 19 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿ 9.30 ವರಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನ ಸವೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್, ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಸೆಮಿನರಿಚೊ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್, ಮಾ|ಬಾ|ರೊಕ್‍ವಿನ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.

19th November 2017