Inauguration of Christ the King Ward Back

ಫೆಬ್ರವರಿಚಾ 4 ತಾರೀಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 5 ವರಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿನ್ ಮರಿಯಾ ಲುವಿಸ್ (ಗುರ್ಕಾರ್ನ್) ಹಾಂಚಾ ಘರಾ ನವೊ ವಾಡೊ ಜೆಜು ರಾಯ್” ವಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಆಮ್ಚೆ ಮಾನಾಧಿಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಡಿಸೋಜ,  ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಆನಿ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಗುರ್ಕಾರ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತಿನ್ ಸಿಸಿಲಿಯಾ ಪಿರೇರಾ, ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲೆ 30 ಸಾಂದೆ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.ಮರಿಯಾ ಲುವಿಸಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿಲೊ.

ಮಾಗ್ಣ್ಯಾವಿಧಿಚಾ ಸುರ್ವೆರ್ “ಎಕಾ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಎಕಾ ಮನಾಚಿ” ಗೀತ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ.ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿಂ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್, ಗುರ್ಕಾರ್ನ್ ಆನಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮೆಳವ್ನ್ ಉಜ್ವಾಡಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್  ದಿವೊ ಪೆಟೈಲೊ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜು ರಾಯಾಚೆಂ ಪಿಂತುರ್  ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ನವೊ ವಾಡೊ ಜೆಜು ರಾಯ್ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲಿ.

ದೆವಾಚೆ ಉತರ್ ಮಾರ್ಕ್ 7:29-39 ವಾಚುನ್ ನಿಯಾಳ್ ಕೆಲೊ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾನಿಂ ತಾಂಚೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. ಹೆಂ ವರಸ್ ತೆರ್ಸಾಚೆ ವರಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಏಕ್ ಖಣ್ ತೇರ್ಸ್ ಭೆಟೈಲೊ. “ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾ” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಂತಾರ್ ಗಾವ್ನ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾವಿಧಿ ಆಖೇರ್ ಕೆಲಿ.

ಗುರ್ಕಾರ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತಿನ್ ಮರಿಯ ಲುವಿಸಾನ್ ವರ್ದಿ ವಾಚ್ಲಿ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿನ್ ಶಾಂತಿ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಕುಟಾಮ್ ಹಾಣಿಂ ಏಕ್ ಗೀತ್ ಗಾವ್ನ್ ಮನಾಂ ಉಲ್ಲಾಸಿಲಿಂ. ಜನವರಿ ಆನಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾದಿವಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟೈಲೆ. ಹೌಸಿಹೌಸಿ ಖೆಳ್ ಆಸಾ ಕರ್ನ್ ವಿಜೇತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಹುಮಾನಾಂ ವಿತರಣ್ ಕೆಲಿಂ. ಫಳಾರ್ ಆನಿ ಥಂಡ್ ಪೀವನ್ ಸೆವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಖೇರ್ ಕೆಲೆಂ. ವಾಡ್ಯಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಾನೆಸ್ತಿನ್ ರೀಟಾ ಸಲ್ಡಾನ್ಹ ಹಾಣಿ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಮನ:ಪೂರ್ವಕಿ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

ಮರಿಯಾ ಲುವಿಸ್ – ಗುರ್ಕಾರ್ನ್

ಜೆಜು ರಾಯ್ ವಾಡೊ

Report by:
Pictures: