Parish News

ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ 2017 ಆಚರಣ್

ಆಮ್ಚ್ಯ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಆನಿ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿಂ ಅನಿ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂನಿ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಆತ್ಮೀಕ್ ತಯಾರಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

8th September 2017

ಕುಟ್ಮಾಚೊ ದೀಸ್ - 2017

ಕುಟ್ಮಾಚೊ ದೀಸ್ ಅಗೋಸ್ಟಾಚ್ಯಾ 25 ತಾರೀಕೆರ್ ಕುಟ್ಮಾ ಹಿತಾ ಸಮಿತಿಚಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಖಾಲ್  ಮಿಲಾರ್ಚ್ಯಾ ಸೆನೆಟ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ.

29th August 2017

Priests' Day

On the 4th August, Friday, it was the feast of St. John Maria Vianny, the patron saint of Priests. It was ‘The Day of the Priests’. We, at Milagres church, kept up this feast on the 6th August, Sunday, and celebrated during 7 a.m. Mass.

8th August 2017

Parish Feast 2017

The Parish Feast of Our Lady of Miracles Church was celebrated on the 9th July 2017, with the festal joy and conventional solemnity. The Solemn Eucharistic celebration started at 8.15a.m Rev Fr. Anthony Serrao was the main celebrant.

28th July 2017

Liturgical Timings

Mass Timings

Sunday Mass Weekday Mass
Saturday 4:30 p.m. English Morning 6:00 a.m. Konkani
5:30 p.m. Konkani 7:00 a.m. Konkani
Sunday 6:00 a.m. Konkani Evening 6:00 p.m. Konkani
7:00 a.m. Konkani
8:15 a.m. English
9:30 a.m. Children's Mass
5:00 p.m. Konkani

Novena

Monday 6:00 p.m. Novena of Our Lady of Miracles
Tuesday 8:15 a.m. St. Antony Novena
6:00 p.m. St. Antony Novena
Thursday 6:00 p.m. Infant Jesus
Friday 5:00 p.m. Adoration
Saturday 5:20 p.m. Our Lady of Perpetual Succour