Message from the Vicar

Dear Parishioners,

We are in the Holy Season of the year namely Christmas. The Birth of Jesus reminds the mystery of God’s love for each one of us. The Christmas and Crib go together. Jesus in the manger draws the humanity and fills each one with love. Let us approach the Crib in faith & discover the Saviour of the world.

Read More

Parish News

NEW YEAR - 2018 CELEBRATIONS

NEW YEAR - 1ST JANUARY 2018 CELEBRATIONS ಜನವರಿಚಿ ಏಕ್ ತಾರೀಕ್ ನವೆಂ ವರಸ್ 2018ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ದೊಡ್ತ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚೊ ದೀಸ್. ಪಯ್ಲೆಂ : ಭಾಗೆವಂತ್ ಮರಿ ದೆವಾ ಮಾತೆಚಿ ದಬಾಜಿಕ್ ಪರ್ಬೆಚೊ ದೀಸ್, ದುಸ್ರೆಂ : ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಾ ಸುರ್ವಾತೆಚೊ ದೀಸ್.

1st January 2018

CHRISTMAS CELEBRATIONS - 2017

CHRISTMAS CELEBRATIONS - 2017 ನತಾಲಾಂಚಿ ರಾತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ರಾತ್. ದೆವಾಚೊ ಪೂತ್ ಜೆಜು ಬಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ರಾತ್.

25th December 2017

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ – 10.12.2017

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ – 10.12.2017 ಡಿಸೆಂಬರಾಚಾ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ್  ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ವಿ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಧಾವಿ ಕ್ಲಾಸಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ಸಕಾಳಿಂ 8 ಥಾವ್ನ್ 9.30 ವರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹೊ ಸ್ಫರ್ಧೊ ಚಲ್ಲೊ.

10th December 2017

APPEAL - MILAGRES C.B.S.E SCHOOL Mangalore

We are happy to announce that Milagres English Medium Primary School, Mangalore-575 001 has switched over to CBSE Syllabus, New Delhi from the academic year 2017-2018.

6th December 2017

Liturgical Timings

Mass Timings

Sunday Mass Weekday Mass
Saturday 4:30 p.m. English Morning 6:00 a.m. Konkani
5:30 p.m. Konkani 7:00 a.m. Konkani
Sunday 6:00 a.m. Konkani Evening 6:00 p.m. Konkani
7:00 a.m. Konkani
8:15 a.m. English
9:30 a.m. Children's Mass
5:00 p.m. Konkani

Novena

Monday 6:00 p.m. Novena of Our Lady of Miracles
Tuesday 8:15 a.m. St. Antony Novena
6:00 p.m. St. Antony Novena
Thursday 6:00 p.m. Infant Jesus
Friday 5:00 p.m. Adoration
Saturday 5:20 p.m. Our Lady of Perpetual Succour