Message from the Vicar

Dear Parishioners,

Holy Mother the Church invites all her children during this month of November to rejoice, as we celebrate the feast of all Saints & reminds us to pray for the repose of the dear departed members of our family. As we meditate this mystery we have before our mind the triumphant Church namely the saints in heaven, the suffering church, referring to the souls in Purgatory and finally the pilgrim church, which includes all the living in this world...

Read More

Parish News

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ – 10.12.2017

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ – 10.12.2017 ಡಿಸೆಂಬರಾಚಾ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ್  ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ವಿ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಧಾವಿ ಕ್ಲಾಸಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ಸಕಾಳಿಂ 8 ಥಾವ್ನ್ 9.30 ವರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹೊ ಸ್ಫರ್ಧೊ ಚಲ್ಲೊ.

10th December 2017

APPEAL - MILAGRES C.B.S.E SCHOOL Mangalore

We are happy to announce that Milagres English Medium Primary School, Mangalore-575 001 has switched over to CBSE Syllabus, New Delhi from the academic year 2017-2018.

6th December 2017

ಜಾಗೃಣೆಚೊ ದೀಸ್ – 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017

ಜಾಗೃಣೆಚೊ ದೀಸ್ – 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017 ಡಿಸೆಂಬರಾಚಿ ಏಕ್ ತಾರೀಕ್ ಸುಕ್ರಾರ್ ರಜೆಚೊ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಆಮಿ ಅದ್ವೆಂತಾಚಾ ಕಾಳಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಸರ್ತಾಂವ್. ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಕ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ ಆತ್ಮೀಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್.

1st December 2017

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ - 2017

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ - 2017 ನವೆಂಬರ್ 19 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿ 9.30 ವರಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನ ಸವೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್, ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಸೆಮಿನರಿಚೊ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್, ಮಾ|ಬಾ|ರೊಕ್‍ವಿನ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.

19th November 2017

Liturgical Timings

Mass Timings

Sunday Mass Weekday Mass
Saturday 4:30 p.m. English Morning 6:00 a.m. Konkani
5:30 p.m. Konkani 7:00 a.m. Konkani
Sunday 6:00 a.m. Konkani Evening 6:00 p.m. Konkani
7:00 a.m. Konkani
8:15 a.m. English
9:30 a.m. Children's Mass
5:00 p.m. Konkani

Novena

Monday 6:00 p.m. Novena of Our Lady of Miracles
Tuesday 8:15 a.m. St. Antony Novena
6:00 p.m. St. Antony Novena
Thursday 6:00 p.m. Infant Jesus
Friday 5:00 p.m. Adoration
Saturday 5:20 p.m. Our Lady of Perpetual Succour